logologo

Ford-Forhandler Foreningens formål er å ivareta Ford-forhandlernes felles interesser i forhold til Ford Motor Norge og andre større leverandører, skape gode kollegiale forhold mellom forhandlerne, arbeide målrettet for å bedre medlemmenes rammebetingelser samt arbeide for at Ford skal være et ledende og velansett merke i Norge. 
Foreningen samarbeider tett med Ford Motor Norge og med Ford-forhandlernes organisasjoner så vel i Norden som i Europa for øvrig (European Ford Dealers Association).

Alle forhandlere som har en forhandlerkontrakt med Ford Motor Norge (være seg hovedforhandlerkontrakt, underforhandlerkontrakt eller verkstedkontrakt) kan opptas som medlemmer. 
Styret består for tiden av av 5-fem medlemmer inkludert styreleder, og i tillegg er foreningen organisert med blant annet Forhandlingsutvalg, Markedsutvalg,Servicemarkedsutvalg og Metroutvalg. Gjennom aktive brukerutvalg har foreningen et nært samarbeid med forhandlernes IT-leverandører (ERP, CRM og WEB) og er representert i Systems and Working Group i EFDA. 
Foreningen har et sekretariat som iverksetter styrets beslutninger og forestår alle løpende arbeidsoppgaver. Sekretariatets daglige leder er tilsatt av styret og arbeider etter styrets retningslinjer. 
Foreningens styre har følgende sammensetning: 

Styrets leder:
Finn Jentoft, Kverneland Bil

Styremedlemmer:
Kjetil Hagestande, RøhneSelmer
Morten Weme, Sulland Bil
Rune Vikvald, Melhus Bil
Hans Petter Andresen, Follo Autoco

Varamedlemmer:
Ole B. Solberg, Solberg Bil
Christian August Selmer, RøhneSelmer

Arild Odden fungerer som foreningens daglige leder og sekretariat

Ford-Forhandler Foreningens post- og besøksadresse: 
Postadresse:  Postboks 1227 Flattum, 3503 HØNEFOSS

Besøksadresse: Søndre Torv 3 - 3. etg, 3510 HØNEFOSS

Organisasjonsnr.nr.: 971 437 014 MVA.
Tlf.: 91 68 48 68 
E-post adresse Arild Odden: arild.odden@ford-ff.no

Kategori:Beskrivelse:
logo